Bothnia Inn

Seuraavat tiedot on kerätty lehti-ilmoituksista. Lista on vasta koontivaiheessa. Koonti: Latvis.

1994

  • 15.7. Jakarta
  • 17.7. Villu Tamme & JMKE, Juggling Jugulars
  • 22.7. Onnen kiertolaiset
  • 23.7. Slumgudgeon