Nuorisokeskus

Illat pidettiin Seinäjoen vanhalla teatterilla (Puskantie 3). Iltojen ohjelmasta vastasi Botnia Beat/Kemu ja järjestyksenvalvonnasta huolehti Seinäjoen Nuorisolautakunta. Syksyllä 1989 iltoja oli kuultavissa Radiokeittiö nimikkeen alla myös YLEn alueradion taajuudella ja yhteistyössä Keski-Suomen alueradion kanssa jolloin kuuluvuusalue moninkertaistui.

Seuraavat tiedot on kerätty lehti-ilmoituksista. Lista on vasta koontivaihessa. Koonti: Latvis.

1988

1989

1990

1991